Turniej w Ożarowie Mazowieckim - październik

W październiku planowany jest kolejny turniej w Ożarowie Mazowieckim, którego organizatorem jest Dom Kultury „Uśmiech”.

Patronat nad wydarzeniem objęli Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego oraz Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Fundatorem nagród okolicznościowych dla zwycięzców Turnieju jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

Fundatorami nagród rzeczowych dla zwycięzców Turnieju są Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem”.

Początek w sobotę 18 października o godzinie 9:45.
Wpisowe wynosi 10zł.
Turniej klasy A bez handicapów. Czas na gracza 1h i 30s byo-yomi. Wstępnie planownych jest pięć rund systemem MacMahon, jednak zależnie od liczby chętnych i dostępnego czasu może nastąpić zwiększenie liczby rund.

Więcej informacji na stronie turnieju. Zapraszamy!