marzec 2024

Lista rankingowa PSG po turniejach we Wrocławiu i Szczecinie

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240331_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240331_h.htm

Mikołaj Bochajczuk    - awans na 2 kyu
Jakub Gauza       - awans na 6 kyu
Andrzej Cichorski    - awans na 7 kyu
Yaroslav Karpenko    - awans na 12 kyu
Arina Lazarenko     - awans na 13 kyu
Jakub Ligienza      - awans na 15 kyu
Maciej Szpura      - awans na 15 kyu
Olha Symon        - awans na 16 kyu

Paweł Niemiec      - debiut na 11 kyu
Adam Wyszowski      - debiut na 11 kyu
Piotr Pawłaszek     - debiut na 16 kyu
Jakub Śmigiel      - debiut na 30 kyu

| Lp.| Gracz          Stopień| Miasto/Klub     | GoR  +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
| 1 | Surma Mateusz       7dan | Dzimierz       | 2758   6 | 3pro |EGD
| 2 | Frejlak Stanisław     7dan | Karlsruhe      | 2716   0 | 1pro |EGD PSG
| 3 | Habu Koichiro       5dan | Kraków        | 2520    |    |EGD PSG
Czytaj dalej

Wymóg członkostwa w PSG dla niektórych zawodników

!WAŻNA ZMIANA OD 1 MARCA 2024!

InfografikaInfografika

Na podstawie aktualnej sytuacji i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia się przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów przez PSG, jedynym dopuszczalnym i zgodnym z przepisami prawnymi rozwiązaniem, jest wprowadzenie obowiązku członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go (PSG) dla wszystkich uczestników turnieju, których ranking GoR przekracza wartość 1050 (co odpowiada poziomowi 10k lub wyższemu). Implementacja tego warunku jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z regulaminem, statutem oraz formą prawną PSG (stowarzyszenie bez działalności gospodarczej).

Decyzją większości Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w głosowaniu, które zakończyło się dnia 29.02.2024r., Zarząd Stowarzyszenia (liderzy klubów ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa oraz Warszawy) po rozmowach z reprezentantami pozostałych klubów zatwierdza wprowadzenie wymogu członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go dla zawodników biorących udział w turniejach go, rankingowych zgłaszanych do European Go Database, organizowanych na terenie Polski, z rankingiem GoR nie mniejszym niż 1050pkt.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem poniżej oraz regulaminami:
1. Dla organizatorów - Zasady uczestnictwa w turniejach Go w Polsce
2. Dla graczy - Zasady uczestnictwa w turniejach Go w Polsce
Oba dokumenty można pobrać ze strony https://psg.go.art.pl/pl/dokumenty/regulaminy/ 

Aktualizacja

Ucząc się na przykładzie turnieju we Wrocławiu, doszliśmy w zespole wspólnie do konsensusu, że:

 • chcemy z obowiązku członkostwa w PSG wyłączyć debiutantów i graczy powracających o sile GoR 1050+ pkt. (odpowiednik siły 10 kyu lub więcej)
 • chcemy im dać rok czasu, 12 miesięcy, na zdecydowanie czy wstąpią do PSG i czy gry/turnieje rankingowe będą też częścią ich hobby.

Zatem doszło do nowelizacji uchwały z 29.02.2024 o wymogu członkostwa dla graczy z rankingiem GoR 1050 punktów. 

Dodaliśmy następujące wyłączenia:

Decyzją większości Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 24.03.2024, Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza wprowadzenie nowelizacji obowiązku członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go dla zawodników biorących udział w turniejach rankingowych Go, zgłaszanych do European Go Database, organizowanych na terenie Polski, z rankingiem GoR nie mniejszym niż 1050pkt.

Z obowiązku członkostwa w PSG zwolnieni są gracze:

 1. Debiutanci - osoby, które nigdy nie rozegrały turnieju rankingowego zapisanego w bazie EGD. Są one zwolnione z obowiązku członkostwa w PSG na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia ich turnieju-debiutu.
 2. Gracze powracający do turniejów rankingowych Go po przerwie - osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat (licząc od dnia rozpoczęcia turnieju - powrotu do gry) nie uczestniczyły w turniejach rankingowych. Są one zwolnione z  obowiązku członkostwa w PSG na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia ich turnieju-powrotu.

Zasady zwolnień z obowiązku członkostwa w PSG wchodzą w życie z dniem opublikowania uchwały.

Uchwała na https://psg.go.art.pl/pl/dokumenty/uchwaly/

Kolejne turnieje zbudują dodatkowe doświadczenie. Równocześnie rozmawiamy z konsultantem-księgowym, czy i ew. jak rozpoczęcie działalności gospodarczej PSG pozwoli zmienić podejście, np. poprzez system dedykowanych licencji lub opłat.

Lista rankingowa PSG po turnieju w Warszawie

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240315_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20240315_h.htm

Grzegorz Leszczyński   - awans na 1 dan
Jan Psoda        - awans na 4 kyu
Mateusz Kukuryka     - awans na 5 kyu
Konrad Halas       - awans na 11 kyu
Oleksandra Kupar     - awans na 13 kyu

Wojciech Bronisz     - debiut na 9 kyu
Maciej Ołdakowski    - debiut na 18 kyu
Maciej Szpura      - debiut na 21 kyu
Jakub Szwedo       - debiut na 21 kyu

| Lp.| Gracz          Stopień| Miasto/Klub     | GoR  +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
| 1 | Surma Mateusz       7dan | Dzimierz       | 2752    | 3pro |EGD
| 2 | Frejlak Stanisław     7dan | Karlsruhe      | 2716   3 | 1pro |EGD PSG
| 3 | Habu Koichiro       5dan | Kraków        | 2520    |    |EGD PSG
Czytaj dalej