Wsparcie w kontaktach medialnych

Drodzy goiści

Chcemy poinformować, że dla realizowania celu popularyzacji gry Go w Polsce, w ramach organizacji EGC2013 postanowiliśmy przeznaczyć część środków na wypromowanie gry Go w środkach masowego przekazu. Zatrudniona została pani Małgorzata Wasilewska, która będzie koordynować i inspirować obecność gry w Go w mediach.

Nie chcemy się jednak ograniczać tylko do kongresu ale wykorzystywać każdą okazję jak turniej, prezentacje itp. do promowania Go. Dlatego Pani Małgorzata będzie służyć pomocą dla wszystkich klubów, organizacji i inicjatyw jakie są podejmowane i starała się, aby informacje o nich ukazywały się w lokalnych i ogólnopolskich mediach. W ramach tych informacji oczywiście jest możliwe promowanie klubów czy inicjatyw. Chcemy zbudować trwałe relacje z dziennikarzami i zachęcić ich do promowania naszej gry w środkach masowego przekazu.

Jeszcze raz podkreślam inicjatywa ma charakter popularyzacji Go i jest niezależna od członkostwa w PSG czy kongresu. Każda grupa, czy osoba, która chce promować swoje inicjatywy w mediach może skontaktować się z Panią Małgorzatą i uzyskać od niej pomoc (bezpłatnie). Z drugiej strony Pani Małgorzata liczy na Waszą pomoc i wychodzenie do niej z inicjatywą i przedstawiania wydarzeń do promowania w mediach. Sądzimy, że wszyscy na tym skorzystamy i jej długotrwałe działania bezpośrednio przyczynią się do wzrostu popularności go i liczby graczy w lokalnych klubach.

Będziemy niezwykle wdzięczni za pomoc jaką jej okażecie.
Osoby zainteresowane prosimy kontaktować się na email malgorzata.wasilewska (małpa) go.art.pl

Paweł "Benerit" Noga

Komentarze

Bardzo dobra informacja. Powodzenia dla pani Małgorzaty :-)