Aktualizacja Listy Członków PSG - wykreślenie

Z przykrością informujemy, że z powodu nagminnego uchylania się od obowiązku opłacania składek członkowskich z listy członków PSG zostało wykreślonych 36 członków.

Szczegółowa lista osób wykreślonych dostępna jest w treści uchwały: http://psg.go.art.pl/uchwaly_czlonkowskie, zaś aktualną listę członków można obejrzeć http://psg.go.art.pl/lista_czlonkow.

Komentarze

;(

o_o Giedrojc'a wywalili