mini-Biuletyn Zarządu PSG na lipiec 2009

Oto rzut okiem na to, czym zajmował się Zarząd PSG w lipcu 2009.

Magazyn PSG

 • Prace nad pierwszym numerem Magazynu PSG (druk i rozpoczęcie dystrybucji (za darmo dla członków PSG))

Wydarzenia

 • Dalsze przygotowania do AME 2009 (zaproszenia, noclegi, ...)
 • Letnia Szkoła Go (http://lsg.go.art.pl) a w tym Mistrzostwa Polski: Kobiet i Akademickie
 • Decyzja o organizacji EMP i eliminacji do KPMC w Łodzi
 • Dyskusja o nauczaniu/popularyzacji go wśród dzieci (Go-L) Wynikająca z powyższej dyskusja o tym co możemy zaoferować organizatorom wydarzeń edukacyjno-promocyjnych (m.in. sprzęt, reprezentację wobec władz lokalnych i sponsorów, stronę www)

Inne

 • Prace nad raportem o polskim go dla Tygem.com (SD Hahn)
 • Przekazanie książek goistycznych bibliotece przy Wydziale Kultury Ambasady Japonii
 • Dystrybucja AGA Journal Member Edition - wersja rozszerzona, darmowa dla członków PSG

Finanse

 • Nawiązanie kontaktu między skarbnikiem a biurem księgowym - przegląd sytuacji.
 • Wstępne prace nad Budżetem PSG
 • Dyskusja nad zasadami rozliczania imprez. Prace nad wskazówkami dla organizatorów
 • Rozliczenia działalności wydawniczej i dystrybucji PSG-ELAY
 • Sprawozdanie finansowe EGF (do wglądu na żądanie)
 • Rozliczanie WIGT 2009
 • Rozliczenie LMM 2009 / Umowa z Janem Lubosem
 • Rozliczenie LSG 2009
 • Podsumowanie i rozliczenie Grand Prix PSG 2008/9
 • Dyskusja o polityce wydatków.

Administracja i organizacja

 • Przygotowanie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków i zgłoszenie nowych władz do KRS
 • Dalsze prace i głosowanie nad Regulaminem Zarządu
 • Przyjmowanie nowych członków
 • Dyskusja o tym jakich chcemy członków (zarówno hobbystów, zawodników jak i organizatorów)
 • Stworzenie i uzupełnianie Rejestru Umów
 • Dyskusja o roli PSG w Polskim Go

Uwaga: Spis nie koniecznie kompletny. Nie wszystkie wspomniane sprawy zostały zakończone.