Walne Zgromadzenie Członków PSG 2009

Jak co roku, przy okazji turnieju czerwcowego odbyło się walne zgromadzenie członków PSG podczas którego wybrono m. in. nowy skład zarządu, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego.

Poniżej składy poszczególnych ekip:

Zarząd (wybory uzupełniające):

 • Leszek Sołdan (z poprzedniego roku)
 • Aleksandra Sontowska (nowo wybrana)
 • Marek Kamiński (nowo wybrany)
 • Wiesław Sawicki (nowo wybrany)
 • Michał Parkoła (nowo wybrany)


Komisja Rewizyjna (nowa kadencja):

 • Tomasz Mroczek (przewodniczący)
 • Roman Pszonka (vice przewodniczący)
 • Arkadiusz Kindziuk (sekretarz)


Sąd Koleżeński (nowa kadencja):

 • Kamil Konieczny (przewodniczący)
 • Piotr Wysocki (vice przewodniczący)
 • Mikołaj Olszański (vice przewodniczący)

 

Podniesiono również coroczne składki członkowskie:

 • 60 PLN (podstawowa)
 • 30 PLN (studenci, juniorzy, studenci studiów doktoronackich)
 • 0 PLN (młodsi niż 16 lat (rocznikowo))