Walne Zgromadzenie Członków PSG 2024

Przypominamy, że już za niecałe dwa tygodnie spotkamy się w ramach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go. 

Tegoroczne Zgromadzenie odbędzie się ZDALNIE (platforma Google Meets), w poniedziałek 24 czerwca 2024, w godzinach 20:00 - 22:00. Link do wydarzenia został udostępniony wszystkim Członkom drogą mailową - jeśli jesteś członkiem PSG i nie dotarło do Ciebie zaproszenie, zgłoś się do nas (psg@go.art.pl)!

Planowany porządek obrad wygląda następująco:

 • Otwarcie WZC PSG.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Wybór przewodniczącego obrad.
 • Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia PSG.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Sprawy organizacyjne:
  • Sprawozdanie Zarządu za okres od czerwca 2023 do czerwca 2024.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 • Wolne wnioski i dyskusja.
 • Głosowanie nad wnioskami.
 • Zakończenie obrad.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich członków PSG zainteresowanych działaniami Stworzyszenia w ciągu ostatniego roku. Do zobaczenia!