Kupno Magazynu PSG

Pierwszy numer został wysłany na adresy domowe członków PSG. W przypadku jeśli adres się zmienił od czasu wstąpienia do PSG, można go zaktualizować pisząć maila na zarzad@go.art.pl.

Pozostałe osoby mogą go zakupić wysyłkowo. Cena biuletynu wynosi 9,90 zł za jeden egzemplarz. Koszt wysyłki jest stały (niezależnie od liczby zamawianych egzemplarzy) i wynosi 4.50 zł.

Mały przewodnik jak kupić:

  • obliczyć ceną jaką należy zapłacić według wzoru: (liczba kupywanych egzemplarzy * 9,90 zł) + 4,50 zł
  • wpłacić obliczoną kwotę na konto PSG podając w tytule operacji zamawiającego (adres na który biuletyn ma zostać dostarczony) i liczbę egzemplarzy
  • elektroniczne potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres zarzad@go.art.pl