Drabinka lekcyjna - reaktywacja

Po dłuższej przerwie uruchamiamy ponownie drabinkę lekcyjną. Nagrodą dla gracza z największą liczbą punktów na zakończenie rundy kwietniowej (29.04) będzie jak zwykle wstęp do pokoju ligi insei. Ze względu na długą przerwę, zamiast standardowego terminu umieszczania lekcji i gier (do zeszłego miesiąca włącznie) można umieszczać i wliczać lekcje które odbyły po 1 grudnia 2011.

Przypominam, że została uproszczona metoda deklarowania lekcji - wystarczy je umieścić na baduk.pl z odpowiednim tagiem, a na swojej tablicy wpisać tylko sumę punktów za dany miesiąc. Jeśli chodzi o gry na małych planszach to również wystarczy suma punktów za dany miesiąc (nie trzeba opisywać szczegółowo).

Zapraszamy.