Wyniki XXXIII-ego Międzynarodowego Turnieju Warszawskiego po pierwszej rundzie

Wyniki znajdziecie na oficjalnej stronie turnieju.