Wymóg członkostwa w PSG dla niektórych zawodników

!WAŻNA ZMIANA OD 1 MARCA 2024!

InfografikaInfografika

Na podstawie aktualnej sytuacji i mając na uwadze konieczność zabezpieczenia się przed ponoszeniem nieuzasadnionych kosztów przez PSG, jedynym dopuszczalnym i zgodnym z przepisami prawnymi rozwiązaniem, jest wprowadzenie obowiązku członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go (PSG) dla wszystkich uczestników turnieju, których ranking GoR przekracza wartość 1050 (co odpowiada poziomowi 10k lub wyższemu). Implementacja tego warunku jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z regulaminem, statutem oraz formą prawną PSG (stowarzyszenie bez działalności gospodarczej).

Decyzją większości Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w głosowaniu, które zakończyło się dnia 29.02.2024r., Zarząd Stowarzyszenia (liderzy klubów ze Szczecina, Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Rzeszowa oraz Warszawy) po rozmowach z reprezentantami pozostałych klubów zatwierdza wprowadzenie wymogu członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go dla zawodników biorących udział w turniejach go, rankingowych zgłaszanych do European Go Database, organizowanych na terenie Polski, z rankingiem GoR nie mniejszym niż 1050pkt.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem poniżej oraz regulaminami:
1. Dla organizatorów - Zasady uczestnictwa w turniejach Go w Polsce
2. Dla graczy - Zasady uczestnictwa w turniejach Go w Polsce
Oba dokumenty można pobrać ze strony https://psg.go.art.pl/pl/dokumenty/regulaminy/ 

Aktualizacja

Ucząc się na przykładzie turnieju we Wrocławiu, doszliśmy w zespole wspólnie do konsensusu, że:

  • chcemy z obowiązku członkostwa w PSG wyłączyć debiutantów i graczy powracających o sile GoR 1050+ pkt. (odpowiednik siły 10 kyu lub więcej)
  • chcemy im dać rok czasu, 12 miesięcy, na zdecydowanie czy wstąpią do PSG i czy gry/turnieje rankingowe będą też częścią ich hobby.

Zatem doszło do nowelizacji uchwały z 29.02.2024 o wymogu członkostwa dla graczy z rankingiem GoR 1050 punktów. 

Dodaliśmy następujące wyłączenia:

Decyzją większości Zarządu Członków Polskiego Stowarzyszenia Go, które zakończyło się dnia 24.03.2024, Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza wprowadzenie nowelizacji obowiązku członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu Go dla zawodników biorących udział w turniejach rankingowych Go, zgłaszanych do European Go Database, organizowanych na terenie Polski, z rankingiem GoR nie mniejszym niż 1050pkt.

Z obowiązku członkostwa w PSG zwolnieni są gracze:

  1. Debiutanci - osoby, które nigdy nie rozegrały turnieju rankingowego zapisanego w bazie EGD. Są one zwolnione z obowiązku członkostwa w PSG na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia ich turnieju-debiutu.
  2. Gracze powracający do turniejów rankingowych Go po przerwie - osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat (licząc od dnia rozpoczęcia turnieju - powrotu do gry) nie uczestniczyły w turniejach rankingowych. Są one zwolnione z  obowiązku członkostwa w PSG na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia ich turnieju-powrotu.

Zasady zwolnień z obowiązku członkostwa w PSG wchodzą w życie z dniem opublikowania uchwały.

Uchwała na https://psg.go.art.pl/pl/dokumenty/uchwaly/

Kolejne turnieje zbudują dodatkowe doświadczenie. Równocześnie rozmawiamy z konsultantem-księgowym, czy i ew. jak rozpoczęcie działalności gospodarczej PSG pozwoli zmienić podejście, np. poprzez system dedykowanych licencji lub opłat.