Budżet członkowski - dofinansowania na promocję go w Polsce

Jako wsparcie dla indywidualnych inicjatyw oraz pomysłów na rozwój go w Polsce, PSG uruchamia program budżetu członkowskiego, w ramach którego każdy członek może uzyskać dofinansowanie na swój projekt.

Kwota do rozdysponowania pomiędzy jeden lub więcej projektów wynosi 5000PLN na rok 2016. Projekty można zgłaszać przez cały rok - do wyczerpania środków. W przypadku dużej ilości wartościowych projektów, kwota ta może zostać zwiększona odpowiednio do zapotrzebowania.

Oceny wniosków będzie dokonywać Zarząd PSG. Za najbardziej atrakcyjne zostaną uznane projekty związane z obszarami, które Stowarzyszenie uważa za kluczowe dla rozwoju go w Polsce. Jako takie rozumiane są działania ukierunkowane na:

  • pozyskiwanie nowych graczy (szeroko rozumiana popularyzacja gry)
  • zwiększenie ilości graczy wśród dzieci
  • rozwój umiejętności dzieci już grających
  • rozwój umiejętności graczy początkujących (dwucyfrowe kyu)

  • Formularz zgłoszeniowy: http://goo.gl/forms/kd5n2ypz1V Opis programu: http://psg.go.art.pl/node/231