Nagroda dla nauczycieli

Dzięki wsparciu Alexandra Dinerchteina 3 dan pro możemy przyznać jednemu uczestnikowi szkoły Go, raz na miesiąc, dostęp do wykładów odbywających się w pokoju Korean-style Insei League na KGSie (znajduje się w sekcji Lekcyjne). Lista wykładów dostępna jest na stronie ligi insei, a nadmienię tylko, że są one prowadzone zarówno przez silnych amatorskich graczy dan jak również przez zawodowców i składają się na nie klasyczne wykłady oraz omówienia partii rozgrywanych w lidze.

Prosiłbym o wyrozumiałość co do systemu wyłaniania osoby (oraz do mojej prezentacji tegoż - na bieżąco będę ją poprawiał), która otrzyma nagrodę - jest dość złożony, na pewno będzie wymagał dopracowania i nastąpią w nim jeszcze spore zmiany. Dodatkowo post powstawał w dużym pośpiechu (system trzeba wprowadzić w tym miesiącu).

Po pierwsze, "walczyć" o nagrodę może każdy - nie tylko obecni nauczyciele szkoły. Wystarczy tylko napisać maila na portal@go.art.pl i podać nick na KGS oraz nazwę konta na go.art.pl.

Nagroda zostanie przyznana osobie, która wygra licytację na punkty. Odbywać się ona będzie na koniec miesiąca, w komentarzach, w specjalnym newsie. Przebiegać będzie na normalnych zasadach - każdy będzie mógł wpisać w komentarzu liczbę punktów, która przebije poprzednią ofertę (oczywiście musi dysponować wystarczającą ich liczbą). O ustalonej godzinie (podanej w newsie) licytacja zostanie zamknięta. Osobie, która wygrała zostanie przyznany dostęp do wspomnianego pokoju na kolejny miesiąc (oraz zostają jej odjęte punkty, które zadeklarowała).

Co ważne, punkty na koniec miesiąca nie są zerowane - przechodzą na kolejny. Oznacza to, że nawet jeśli przegrasz licytację to nie tracisz żadnych punktów i masz większe szanse na zwycięstwo w następnym miesiącu.

Na stronie członków Szkoły Go będzie dostępna lista wszystkich uczestników wraz z ich aktualną liczbą punktów.

Zdobywanie punktów

Na razie sposób na zdobywanie punktów jest jeden - udzielanie lekcji słabszym polskim graczom (nie wykluczamy, że w przyszłości pojawią się inne możliwości) oraz umieszczenie odpowiedniego wpisu na swojej tablicy lekcyjnej.

Liczba punktów przyznawanych za określoną lekcję będzie zmieniana (dostosowywana do rynku:)) w kolejnych miesiącach, a informacja o zmianie pojawi się na początku nowego miesiąca.

Na start proponujemy następującą punktację (jeszcze dziś może zostać skorygowana):

  • gra na 9x9 z początkującym - 1pkt. (nie musi być to lekcja, wystarczy sama gra ze słabszym graczem, przy czym liczymy na rozsądek - początkujący to ktoś kto nie gra jeszcze na 19x19)
  • komentarz do gry na 9x9 - 2 pkt.
  • gra na 13x13 z początkującym - 2 pkt.
  • komentarz do gry na 13x13 - 3 pkt.
  • komentarz do gry na 19x19 - 6 pkt.
  • gra z komentarzem na 19x19 - 9 pkt.

Za grę i komentarz, punkty się sumują

Umieszczanie lekcji na stronie

Osoba przystępująca do szkoły Go otrzymuje możliwość edycji swojej listy lekcji (jest ona dostępna dla wszystkich). Wymagane jest przy tym stosowanie poniższego schematu:

nick przeciwnika, rozmiar planszy, rodzaj lekcji (komentarz, gra z komentarzem), link do zapisu, liczba punktów

Nad lekcjami z tego samego dnia, należy umieścić datę oraz sumę punktów z danego dnia.

Link do gry, oznacza adres do gry umieszczonej na baduk.pl albo prosty tag w postaci [eidogo adres_pliku_sgf] np.

[eidogo http://files.gokgs.com/games/2011/3/7/fan-suicone.sgf]

Adres pliku można znaleźć na stronie archiwum kgs: http://www.gokgs.com/archives.jsp. Po wpisaniu nazwy użytkownika wyszukujemy odpowiednia grę. Klikamy prawym przyciskiem na słowo Tak w pierwszej kolumnie i kopiujemy link.

Jako przykład proponuję obejrzeć moją tablicę: http://go.art.pl/fan-tablica-lekcyjna.

Przykładowy wpis wygląda w ten sposób:

nih 23k, 9x9, gra i komentarz, [eidogo http://files.gokgs.com/games/2011/3/5/fan.sgf], 3 pkt.

Fragment w nawiasach jest automatycznie przekształcany w link.

Nie trzeba umieszczać zapisu gry z początkującym jeśli była bez komentarza - wystarczy informacja o ich liczbie w danym dniu np.

Gry 9x9: 5, 5 pkt.

Gry 13x13: 2, 4 pkt.

Uwzględniane będą tylko lekcje które odbywały się w tym miesiącu (do 30-ego marca włącznie).

Komentarze

Uaktualniłem sposób umieszczania lekcji na stronie. Najbliższa licytacja przewidziana jest na 31-ego marca, więc wszystkich chętnych zapraszam do szybkiego zgłaszania się i uzupełniania swojej listy (liczą się rozegrane do 30-ego marca, lekcje z kolejnych dni "przechodzą" na kwiecień). Listę marcową będzie można uzupełniać jeszcze w kwietniu (ze względu na krótki czas uzupełniania), ale w następnych miesiącach pojawi się ograniczenie - nie będzie można uzupełniać lekcji z zaległych miesięcy.

Uproszczona zostaje kwestia umieszczania gier z początkującymi. Jeśli rozegrana została tylko gra na 9x9 lub 13x13 bez komentarza, to nie trzeba jej zamieszczać. Wystarczy informacja na tablicy, ile takich gier zostało danego dnia rozegranych (+ podsumowanie punktów za nie). Przykład na mojej tablicy: http://go.art.pl/fan-tablica-lekcyjna

Tutaj znajdziecie skrócony opis szkoły Go: http://go.art.pl/uczestnictwo-w-szkole-go

Ponieważ zaczął się robić bałagan ze stronami, a na dodatek przegrywam w licytacji postanowiłem wszystko jeszcze bardziej skomplikować. Strona 'Szkoła Go' została przemianowana na 'Nauczyciele', natomiast lista członków szkoły, czyli biorących udział w zbieraniu punktów zostaje przeniesiona na stronę Członkowie Szkoły Go http://go.art.pl/czlonkowie. Jeśli coś jest niejasne albo coś nie działa proszę o komentarze.