Zostać członkiem PSG...

Procedura wstępowania do Polskiego Stowarzyszenia Go wygląda następująco:

 • wypełniamy przez internet deklarację członkowską (względnie wysyłamy pocztą na adres PSG)
  • jeżeli nie mamy ukończonych 16 lat, prosimy opiekuna o przesłanie zgody
 • opłacamy składkę członkowską
  • tutaj znajduje się numer konta bankowego PSG
  • wysokość składki za rok 2009: 10 zł członkowie zwyczajni, 5 zł juniorzy
  • wysokość składki za rok 2010: 60 zł członkowie zwyczajni, 30 zł juniorzy
 • czekamy aż do Zarządu PSG dotrze informacja o wpłynięciu składki oraz deklaracja członkowska
  • deklaracja członkowska złożona elektronicznie dociera natychmiast
  • deklaracja członkowska wysłana pocztą potrafi iść dwa tygodnie (o ile dotrze)
  • przelew bankowy (składka) może potrzebować nawet kilku dni aby trafić do PSG
 • czekamy aż Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu/nieprzyjęciu nas w poczet członków PSG
  • okres oczekiwania jest różny, zależy od kandydata i aktualnej zajętości Zarządu PSG
  • część uchwał Zarządu jest dostępna publicznie
  • lista członków PSG jest dostępna publicznie