Zdaj się na instynkt!


Zawsze próbuj połączyć ze sobą swoje kamienie.

Rób tak dlatego, że im jest większa grupa Twoich kamieni, tym trudniej ją otoczyć.


Białe właśnie zagrały E3.

Co odpowiesz?


Kontynuując sytuację powyżej...

Białe przecięły Cię grając F2.

Jest to lekkomyślny ruch. Jak go skarcisz?