Więcej o skokach


To jest skok przez dwa pola, zwany Niken tobi.

Pomimo że daje on Tobie większe rociągnięcie na planszy, bardziej prawdopodobne jest, że Twoje dwa kamienie zostaną rozcięte przez przeciwnika, ponieważ jest między nimi większy odstęp.

Możesz wykonywać również skoki o trzy pola i o cztery pola.
Są to olbrzymie skoki używane często jako ruchy otwarcia.


Ruch szachowego skoczka nosi nazwę Keima.

Keima jest często używana do zapewnienia sobie terytorium w rogu, jak przedstawiono na diagramie z lewej.


Ruch po skosie nosi nazwę Kosumi.

Te dwa kamienie są wirtualnie połączone, ale taki ruch jest uważany za mały lub powolny ponieważ rozszerzenie od pierwszego kamienia jest mniejsze niż wcześniej przedstawione.