Jak rozpocząć grę?

Dotychczas uczyłeś się, jak zabijać kamienie.
Na początku prawdziwej gry musisz jednak grać na planszy, na której nic nie ma.


Celem w Go jest zdobycie jak największego terytrium. Na początku twoim zadaniem będzie otoczenie terytorium, czyli pustych miejsc.

Na diagramie z lewej są dwie czarne grupy: jedna w lewym górnym rogu, druga na prawym brzegu.
Obie zawierają po 9 miejsc, lub 9 punktów.

Biała grupa w centrum ma także 9 punktów. Miejsca całkowicie otoczone przez kamienie tego samego koloru nazywamy terytorium.

Terytorium każdej z trzech grup wynosi teraz 9 punktów. Policzmy, ile kamieni potrzeba do otoczenia terytorium.

  • w rogu - 6 kamieni
  • na brzegu - 9 kamieni
  • w centrum - 12 kamieni
Ja widać otaczanie terytorium w rogu jest najbardziej efektywne, a otaczanie terytorium w centrum najmniej efektywne

Dlatego na początku gry obie strony próbują zdobyć rogi planszy. Zagrania w centrum są rzadko spotykane.


Na planszy poniżej możesz zobaczyć początek prawdziwej gry rozegranej na planszy 13x13. Kolejne ruchy uzyskasz klikając przycisk Next. Do cofnięcia ruchu służy przycisk Undo.

Wpierw przeciwnicy zajmują pozycje w pobliżu dwóch rogów.

Miejsce położenia pierwszego kamienia czarnych nazywamy punktem 3-3 ( lub san-san), gdyż znajduje się na przecięciu 3 linii pionowej z 3 poziomą licząc od strony rogu. Ten ruch stwarza pozycję gwarantującą utrzymanie rogu.

W następnym ruchu białe również grają w punkt 3-3.

Miejsce następnego czarnego kamienia jest zwane punktem 4-4 ( lub hoshi) Miejsce to jest oznaczone małym czarnym kółkiem. Ten kamień otacza większe pole w rogu niż zagrany w punkt 3-3. Jednak zdecydowanie łatwiej go zaatakować, ponieważ pomiędzy nim, a brzegiem planszy jest dużo pól.

Czwarty ruch białych jest również popularny.

Oczywiście możesz zagrać w dowolne miejce na planszy, jeżeli ruch nie jest zabroniony. Jednak naturalny przebieg gry to z rogów ku brzegom, ewentualnie do centrum.

Pomimo że rogi to najlepsze miejsca do zdobycia terytorium, niewskazane są ruchy takie jak M2 lub N1, ponieważ ich oddziaływanie jest zbyt małe.