Awanse Komisji Rankingowej

Podane daty są w przeważającej większości datami publikacji list PSG, na których po raz pierwszy dany awans został uwzględniony.