Medaliści Mistrzostw Polski

Zestawienie wszystkich medalistów Mistrzostw Polski:

rok 1. 2. 3.
2022 Stanisław Frejlak 1p Koichiro Habu 5d Cezary Czernecki 4d
2021 Stanisław Frejlak 7d Leszek Sołdan 4d Cezary Czernecki 4d
2020 Stanisław Frejlak 7d Marcin Majka 4d Leszek Sołdan 4d
2019 Stanisław Frejlak 7d Koichiro Habu 5d Leszek Sołdan 4d
2018 Koichiro Habu 5d Marcin Majka 4d Dawid Jurkiewicz 2d
2017 Stanisław Frejlak 6 dan Leszek Sołdan 4d Koichiro Habu 5d
2016 Mateusz Surma 1 pro Koichiro Habu 5d Marcin Majka 3d
2015 Mateusz Surma 1 pro Stanisław Frejlak 5d Kamil Grabowski 2d
2014 Mateusz Surma 7d Sebastian Pawlaczyk 3d Koichiro Habu 4d
2013 Marcin Majka 3d Majus Misiak 2d Sebastian Pawlaczyk 3d
2012 Stanisław Frejlak 4d Krzysztof Giedrojć 4d Kamil Chwedyna 4d
2011 Leszek Sołdan 5d Kamil Chwedyna 4d Stanisław Frejlak 2d
2010 Leszek Sołdan 5d Kamil Chwedyna 4d Krzysztof Giedrojć 4d
2009 Leszek Sołdan 5d Kamil Chwedyna 4d Radosław Jachym 4d
2008 Leszek Sołdan 5d Mateusz Surma 4d Kamil Chwedyna 4d
2007 Kamil Chwedyna 3d Leszek Sołdan 5d Paweł Celejewski 3d
2006 Leszek Soldan 5d Michał Bażyński 4d Krzysztof Giedrojć 4d
2005 Koichiro Habu 4d Leszek Soldan 5d Michał Bażyński 4d
2004 Leszek Soldan 5d Michał Bażyński 4d Janusz Kraszek 5d
2003 Janusz Kraszek 5d Koichiro Habu 4d Jan Lubos 3d
2002 Leszek Soldan 6d Janusz Kraszek 5d Roman Pszonka 4d
2001 Leszek Soldan 5d Jan Lubos 4d Janusz Kraszek 5d
2000 Krzysztof Giedrojć 4d Leszek Soldan 6d Janusz Chłodek 3d
1999 Krzysztof Giedrojć 4d Leszek Soldan 6d Jan Lubos 4d
1998 Leszek Soldan 6d Krzysztof Giedrojć 5d Janusz Chłodek 3d
1997 Leszek Soldan 6d Jan Lubos 4d Krzysztof Giedrojć 4d
1996 Leszek Soldan 6d Janusz Chłodek 3d Mariusz Ferenc 4d
1995 Leszek Soldan 5d Mariusz Ferenc 4d Jan Lubos 3d
1994 Leszek Soldan 6d Janusz Kraszek 5d Jan Lubos 3d
1993 Janusz Kraszek 5d Leszek Soldan 6d Krzysztof Giedrojć 4d
1992 Krzysztof Giedrojć 4d Janusz Kraszek 5d Wojciech Woskrzesiński 3d
1991 Krzysztof Giedrojć 4d Jan Lubos 3d Mariusz Ferenc 3d
1990 Leszek Soldan 5d Janusz Kraszek 5d Krzysztof Urtnowski 1d
1989 Janusz Kraszek 5d Leszek Soldan 5d Krzysztof Giedrojć
1988 Janusz Kraszek 5d Leszek Soldan 4d Robert Zabłocki 4d
1987 Leszek Soldan 4d Robert Zabłocki 4d Krzysztof Urtnowski 1d
1986 Janusz Kraszek 5d Leszek Soldan 4d Grzegorz Grygierzec 2d
1985 Janusz Kraszek 5d Leszek Soldan 4d Włodzimierz Malinowski 3d
1984 Janusz Kraszek 6d Leszek Soldan 4d Krzysztof Giedrojć
Jerzy Sacharewicz
1983 Janusz Kraszek 6d Leszek Soldan 4d Włodzimierz Malinowski 2d
1982 Janusz Kraszek 5d Leszek Soldan 3d Włodzimierz Malinowski 2d
1981 Janusz Kraszek 5d Krzysztof Moszczyński 3d Jerzy Sacharewicz 3d
1980 Janusz Kraszek 5d Krzysztof Moszczyński 3d Włodzimierz Malinowski 1k
Włodzimierz Grudziński 2d
1979 Janusz Kraszek 4d Krzysztof Moszczyński 2d Włodzimierz Dobosiewicz 3d