2007

Poznań Game Arena (25 listopada)

XI Wrocławski Turniej Goistyczny (18 listopada)

Toruń Red Dragon Tournament (27 października)

Liga Młodych Mistrzów i Turniej Towarzyszący  (3-7 maja)

Letnia Szkoła Go ( ? - ? lipca)