Turniej w Warszawie - 21 października

Warszawski Klub Go oraz Klub Japoński organizują kolejny turniej w Warszawie. Tym razem odbędzie się on w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii. Turniej jedniodniowy, czterorundowy. Rozpoczęcie o godzinie 9:30, kolejne rundy niezwłocznie po zakończeniu poprzednich.

Szczegóły:

  • Zasady japońskie, 45 min + 1x 30s byo-yomi, handicap obniżony o 2 kamienie,
  • Kolejność końcowa wg: MMS, SOSM, SOSOSM, DC,
  • Wpisowe: dobrowolne. Nagrody: dyplomy.

Komplet informacji oraz rejestracja na oficjalnej stronie turnieju.